Designskisse

For å fastsette ditt hovedbehov, møter vi deg for å sette opp en designskisse.

Designskissen gjør det mulig for oss å få en oversikt over hvordan du bruker hjemmet ditt, og forstå dine stilistiske preferanser.

Hvis du pusser opp eller bygger ut, vil vi finne ut hvorvidt strukturelle endringer eller nye rom er hensiktsmessige, samtidig som vi sammenholder dine ambisjoner med mulige hindringer, som bygningens forfatning og mulige innvendinger fra antikvar eller andre offentlige myndigheter.

Dette er også tidspunktet hvor vi anslår budsjettbehov og undersøker hvordan investeringer kan utnyttes til fulle.

Designskissen gir deg et komplett bilde av prosjektet og gjør det mulig for oss å skape et unikt designkonsept som fører sammen ditt hjem, din smak og din livsstil.

Rom

Romplanlegging handler om bruken av boligens innvendige rom. Når vi først har etablert dine behov i en designskisse, viser vi hvordan dine rom kan formes til å oppnå det maksimale av sitt potensial.

Vi demonstrerer hvordan vi kan øke flyten av bevegelse gjennom ditt hjem gjennom å lage flerdimensjonale layoutplaner, så du kan se dine fremtidige rom for deg.

Hvis planene behøver offentlige tillatelser, klargjør vi de nødvendige tegninger og tar oss av alt papirarbeid i møte med offentlige myndigheter.

Prosjektledelse og konstruksjon

Vi tar kontroll over den kritiske fasen, og sørger for å ha full oversikt over hele framdriften av prosjektet fra dag til dag.

Periodiske evalueringer og møter med klient og handverkere blir avholdt gjennom hele prosessen.

Gjennom å overlate prosjektledelse og gjennomføring til oss, kan du føle deg trygg. Skulle du likevel ønske å ha prosjektledelsen selv eller bruke dine egne leverandører, lager vi med glede en fornuftig supportpakke til deg.

Konsept

Det er utviklingen av ideer som skaper stil og personlighet til ditt hjem. Konseptutvikling går parallelt med romplanleggingen og gjør det mulig for oss å skape en ferdig design som fungerer ned til minste detalj.

Vi vil hjelpe deg å visualisere ditt hjem og få en følelse av rommet vi skaper.

Våre samarbeidspartnere er erfarne og kvalifiserte eksperter, som bygningsingeniører, hvitevarekonsulenter, miljøspesialister og landskapsarkitekter.

Spesifikasjoner

Vi har profesjonelle samarbeidspartnere innen handverk og arkitektur som sørger for at hvert eneste element i ditt hjem blir fullført med høyest mulig standard, innenfor ditt budsjett

. Vi gjør den harde jobben for deg. Gjennom vår erfaring og vårt nettverk sørger vi for produkter og design som passer ditt hjem og din smak.

Vi guider deg gjennom utvelgelsen av alt du trenger; lamper, hvitevarer, gulvmaterialer, møbler og tekstiler. Vi utvikler også spesifikasjoner for ytterligere behov, som audiovisuelle apparater, air conditioning og belysning.

Budsjett

Gjennom designprosessen har vi hele tiden et øye på budsjettet.

Så snart vi har blitt enige om planen, lager vi et overordnet byggebudsjett med et estimat for materialer og arbeid.

Etter at materialer og utstyr er valgt, sørger vi for at skissen står til budsjettet.

Til slutt går vi gjennom hele budsjettet med deg og svarer på alle spørsmål du måtte ha.